Baksida av underben befinner sig nagon offentlig relation: dess fordelar och svarigheter

Baksida av underben befinner sig nagon offentlig relation: dess fordelar och svarigheter

Oppna relationer medge kompanjon att do av monogami darfor at soka e annans kon eller kanslomassiga anknytning. Partners kan ha kortvarigt alternativ jamn kuttra sju med nagon annan indivi. Va fritt forhallande ar konstig samt kommunikation befinner sig nyckeln mo din framgang.

Baksida av underben ar nago oppen samband?

Om tanken villig ett oppen forhallande ar nytt stav de kan du bliv hapen over att veta att dessa relationer inte befinner si ett nytt koncept.

Berattelsen

Iden om en oppet aktenskap fick berommelse pa 1970 -talet nar Nena O’Neill och George O’Neill publicerade sin banbrytande bok Open Marriage: A New Lifestyle akt Couples. Boken hjalpte mo att gagna en erotisk omvalvnin dar gammaldags aktenskapsideal togs dan mot bonus pro modern ideer ifall lov och relationer.

definitioner

Merriam-Webster-ordboken beskriver e oppet aktenskap sasom en forhallande darborta parterna ar overens forsavit att tillata varandra att hava sexpartners utanfor aktenskapet. Med nagon mer modern forklarin forklarar Urban Dictionary att en mottaglig forhallande befinner sig nar « ett par mannisko sta sig med ifall att de vill besta sammanlagt, skada kan icke riktig garantera att do inte kommer att se andra persone ocksa ».

Urban Dictionary fortsatter att forklara att e oppen kondition befinner sig nago chans att « ha allting ». Bruten somlig anses vara det basta fran tvenne varldar, dom som age en framgangsrikt oppet forhallande kan njuta bruten alla fordelar med att hava nagon hallba kompanjon, typ friheten att ringa beroring tillsammans andra manniskor.

Andra krav

En oppen affar skiljer sig a syn, tur och polyamori. Synd ar nar ett delagare inleder ett nytt fysiskt, sexuellt alternativt kanslomassigt affar tillsammans nago annan individ inte me sin partners bifall. Swinging befinner si nar nago partner age nagon ny relation tillsammans en frasch erotis huvudsak framfor ann nagon emotionel. Polyamory tillater partner att vara i mer an en engagerat forhallande till gangen, och allihopa dessa relationer kan befinna identiska viktiga.

Hur hane har ett oppen forhalland

Ett oppet kondition bor forsokas bruten riktig motiv. N amna berora de alldeles hangiven i din medspelare, men vill tillverka friheten att alska med alternativt kanslomassigt e annanstans.

samfardsel

Samfardsel befinner si saken da viktigaste delen fran nago flexibel forhalland. Ni kommer att tarv rakna ut granser sam villkor tillsammans din medspelare betraffande kon, emotione sam acceptabla personliga rostning tillsammans ett partner utstott forhallandet. Till exempel kan du folja overens forsavitt att kondomer alltid skall anvandas, att banka baver tillsammans kompisa alternativt kollegor befinner sig olaglig alternativt att endast en annan sexpartner ar tillaten at gangen.

Dina diskussioner bord samt fortydliga hur kopiost tid du kan ge ut tillsammans den nya sexpartnern darfor at beskada till att ni aven fortsattningsvis har kvalitetstid saso tv. Bortse fran inte missunnsamhet. Det ar viktigt att besta bringa samt arliga til varandra.

N antagligen samt vill folja overens forsavit hur sa du skall beratta (forsavitt nagot) mo din familj alternativt kompisar ifall ditt oppna affar.

limites

Nar ni val kommit overens ifall granserna accepterar du att dom ej ar stenade. Detta betyder icke att en medspelare kan bortse fran dem, skada det betyder att nago annan ordbyte kan handa https://internationalwomen.net/sv/heta-italienska-kvinnor/ for att estimera ifall granserna fungerar eller om en ombyte behovs.

uppriktighet

Att igangsattning ett oppen karleksforbindelse befinner sig nagot karl maste folja overens forsavit med. Att existera offentlig och arlig ar foljaktligen viktigt. En oppet forhallande befinner sig inte detsamma sasom att hava ett forhallande, odl forsavit ni kanner lust att bluffa eller grepp hemligheter for din medspelare tvingas n avgora roten mo oarligheten.

jouissance

Tandem startar ett mottaglig forhallande darfor att forlusta sig och tillverka roligare! Att ha e fritt affar skal ick traffas som ett straff pro nagon fran parterna. Ifall e fran eder icke uppskattar det befinner sig det dags att ha ett arligt dialog.